Voorwaarden

Lesreglement en privacy

Lesreglement

Als je inschrijft voor les, ga je akkoord met dit lesreglement en de privacyvoorwaarden onderaan deze pagina.

 1. Een lesuur duurt 50 minuten. Bij een half uur wordt er 25 minuten getraind.
 2. Mochten de lesgroepen bij aanvang van de cursus niet volzitten, dan zal de lestijd naar rato worden teruggebracht. Bij de inschrijving wordt naar het lesreglement verwezen. Dus bijvoorbeeld een jeugdgroep van 6 kinderen met maar 3 kinderen zullen 25min leskrijgen ipv 50min. Idem groepen van 4 kinderen of 4 senioren met maar 2 cursisten zullen 25min leskrijgen. 
 3. Bij minder cursisten per les kan in overleg het lesgeld naar rato aangepast worden, of er kan geschoven worden met de trainingsduur.  
 4. Cursist dient bij aanvang van de eerste tennisles lid te zijn van de vereniging. De inschrijving voor tennisles houdt niet automatisch een lidmaatschap bij de vereniging in. Lidmaatschap van de vereniging dient men zelf bij de vereniging te regelen. Het niet lid zijn van de vereniging kan reden zijn voor uitsluiting van verdere deelname aan de tennislessen. In dat geval volgt géén restitutie van het lesgeld.
 5. De lessen vinden plaats op vooraf gepubliceerde lesdata op de website van de vereniging.
 6. Wanneer door weersomstandigheden of baancondities de lessen niet doorgaan, krijgt u, indien mogelijk, bericht van de trainer (telefonisch, per e-mail en via de LRT APP).
 7. Lessen die wegens weersomstandigheden of baancondities door LRT geannuleerd zijn, worden ingehaald in overleg met de trainer. LRT hanteert daarbij de volgende regel voor de zomerlessen: er wordt maximaal 1 uitgevallen les ingehaald. Bij de winterlessen worden er maximaal 2 uitgevallen lessen ingehaald. Kunnen deze trainingen in verband met de start van het nieuwe seizoen niet worden ingehaald, dan wordt er een clinic geregeld voor alle leerlingen.  
 8. Lessen die door afwezigheid van de trainer niet doorgaan worden ingehaald of door een andere trainer gegeven.
 9. Eenmaal aangevangen lessen die minimaal 25 minuten bezig zijn en door weersomstandigheden moeten worden afgebroken, worden niet ingehaald.
 10. Lessen gemist door ziekte,blessure of anderszins kunnen indien mogelijk na overleg met de trainer ingehaald worden.
 11. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. volgt géén restitutie van het lesgeld. De lessen zijn wel overdraagbaar aan derden wanneer zij hetzelfde nivo hebben.
 12. Betaling van de verschuldigde lesgelden zal plaatsvinden door middel van een eenmalige incasso. Verschuldigde lesgelden zullen een week vóór de start van de betreffende lescyclus worden afgeschreven. De betaler heeft daarbij géén recht van terugboeking. Voor uw administratie wordt een (digitale) factuur toegezonden.
 13. Niet tijdige betaling van de lesgelden kan uitsluiting van de tennislessen tot gevolg hebben.
 14. Er wordt gelest op eigen risico. De directie van LRT is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

Privacyvoorwaarden

Wij gebruiken PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens gelden de volgende privacyvoorwaarden.